کتاب صوتی بیگانه

کتاب صوتی بیگانه

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی نخستین مرد

کتاب صوتی نخستین مرد

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی عادت‌های افراد موفق

کتاب صوتی عادت‌های افراد موفق

نویسنده: اولا آدیسا
مترجم: رضا عمادانی، امیر دانا
گوینده: مهدی افشاریان
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران

کتاب صوتی روزت را پس بگیر

کتاب صوتی روزت را پس بگیر

نویسنده: دنیل والتر
مترجم: فرزانه قناعتی
گوینده: پیمان شیخی
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور

کتاب صوتی قدرت رها کردن

کتاب صوتی قدرت رها کردن

نویسنده: دیمون زاهاریادس
مترجم: سمانه احمدزاده
گوینده: ابوالفضل شاه بهرامی
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور

کتاب صوتی نقطه مطلوب

کتاب صوتی نقطه مطلوب

نویسنده: پل بلوم
مترجم: میلاد سبزه آرای لنگرودی
گوینده: علیرضا مبین
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور

کتاب صوتی مینیمالیست شاد

کتاب صوتی مینیمالیست شاد

نویسنده: مارک رکلاو
مترجم: فرزانه قناعتی
گوینده: پوریا عطایی
مجری طرح: مؤسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی سارا گول

کتاب صوتی سارا گول

نویسنده: سهیلا نعمتی
گوینده: آزاده اکبری
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات نارون دانش

کتاب صوتی میزبان

کتاب صوتی میزبان

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی تمرکز از دست رفته

کتاب صوتی تمرکز از دست رفته

نویسنده: جوهن هری
مترجم: میلاد سبزه آرای لنگرودی، علیرضا نظری انامق
گوینده: آبتین ممدوح
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی گنگ‌ها

کتاب صوتی گنگ‌ها

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی مرگ شادمانه

کتاب صوتی مرگ شادمانه

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر: انتشارات مجید

کتاب صوتی برتری خفیف

کتاب صوتی برتری خفیف

نویسنده: جف اولسون
مترجم: شادبه بصیر
گوینده: ابوالفضل شاه بهرامی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی زن خطاکار

کتاب صوتی زن خطاکار

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی قدرت تفکر منفی

کتاب صوتی قدرت تفکر منفی

نویسنده: جولی کی. نورم
مترجم: محمد عربی، حسین صادقی ملامحله
گوینده: حمید سربندی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی طاعون

کتاب صوتی طاعون

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر: انتشارات مجید

کتاب صوتی نابغه تنبل

کتاب صوتی نابغه تنبل

نویسنده: کندرا آداچی
مترجم: ناصر امامی، علیرضا نظری انامق
گوینده: نازیما حسینی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی از جمعه شروع کن

کتاب صوتی از جمعه شروع کن

نویسنده: رابرت گلیزر
مترجم: علیرضا مجتهدی
گوینده: علی اصغر قره خانی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

نمایش صوتی پادشاه گلها

نمایش صوتی پادشاه گل ها (سه بعدی)

نویسنده: پویا صالحی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران
گویندگان: علی اصغر قره خانی، بابک بهروزی، مینا گلپایگانی، سپیده مالمیر
پانته آ یزدی، سورنا طاهری

کتاب صوتی کنترل وزن با قدرت کلمات

کتاب صوتی کنترل وزن با قدرت کلمات

نویسنده: کارن آر. کوئنیگ
مترجم: امیر دانا، امیرحسین فتوحی
گوینده: علیرضا مبین
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی انقلاب عادت های کوچک

کتاب صوتی انقلاب عادت های کوچک

نویسنده: دیمون زاهاریادس
مترجم: سمانه احمدزاده
گوینده: پیمان شیخی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی رمز قهرمانی

کتاب صوتی رمز قهرمانی

نویسنده: ویلیام اچ. مک ریون
مترجم: علیرضا نظری انامق، سید تیمور سیدی اصل
گوینده: مهرداد معمارزاده
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی تاراس بولبا

کتاب صوتی تاراس بولبا

نویسنده: نیکلای گوگول
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
ناشر: انتشارات مجید
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران

کتاب صوتی کمان گیر

کتاب صوتی کمان گیر

نویسنده: پائولو کوئیلو
مترجم: سونیا سینگ
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه کتابیاران فناور

کتاب صوتی هنر زندگی مینیمالیستی

کتاب صوتی هنر زندگی مینیمالیستی

نویسنده: اولیویا تلفورد
مترجم: امیر نظری انامق، نسیم سیدی اصل
گوینده: سپیده مالمیر
ناشر چاپی: انتشارات اندیشه آگاه
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور

کتاب صوتی غلبه بر اهمال کاری

کتاب صوتی غلبه بر اهمال کاری

کتاب صوتی غلبه بر اهمال کاری: استراتژی‌های قدرتمند برای غلبه بر تنبلی و چند برابر کردن وقت‌تان
نویسنده دنیل والتر
مترجم علیرضا نظری انامق، سید تیمور سیدی اصل
گوینده مهدی افشاریان
ناشر چاپی انتشارات اندیشه آگاه
ناشر صوتی موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور

کتاب صوتی قدرت انضباط شخصی

کتاب صوتی قدرت انضباط شخصی

کتاب صوتی قدرت انضباط شخصی: چگونه از خودکنترلی و استحکام روانی برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید.
نویسنده: دنیل والتر
مترجم: علیرضا نظری انامق، سید تیمور سیدی اصل
گوینده: مهدی افشاریان
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

ناشر کتاب صوتی

ناشر کتاب صوتی

ناشر کتاب صوتی به ناشرانی گفته می شود که نسبت به تولید کتاب صوتی و گرفتن مجوز کتاب صوتی و انتشار آن اقدام می کنند. به دو دلیل ناشر کتاب صوتی از ناشر نسخه چاپی کتاب تفکیک شده است.

آیا کتاب‌های صوتی برای تقویت ذهن مناسب هستند؟

همه ما می دانیم که کتاب‌های صوتی منبع سرگرمی خوبی هستند و به ما این امکان را می‌دهند هر کجا که هستیم داستان‌های جذاب گوش بدهیم و لذت ببریم. اما گذشته از ارزش سرگرمی آنها، آیا کتاب‌های صوتی برای تقویت ذهن هم مناسب هستند؟

درباب حافظه تاریخی، که ایرانیان ندارند!

شاید این جمله‌ها را بسیار شنیده باشیم: «مردم ایران حافظه تاریخی خوبی ندارند»، «مردمی که حافظه تاریخی ندارند محکوم به تکرار تاریخ هستند» و مانند آن. آیا واقعا همین طور است؟…

ویروس‌هایی به مراتب خطرناک‌تر از ویروس کرونا که ما به آنها عادت کرده‌ایم

با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که ویروس‌هایی به مراتب خطرناک‌تر از کرونا در ایران و سایر کشورها وجود دارد که چون به آنها عادت کرده‌ایم جزئی از زندگی روزمره ما شده، به راحتی آن را پذیرفته‌ایم و هیچ هراسی از آن نداریم.

رونمایی از اپلیکیشن استاد مطهری

امکان جستجوی پیشرفته در متن و فهرست کتاب‌ها، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری دوره‌های آموزش الکترونیکی آثار شهید مطهری، سخنرانی‌های شهید مطهری و کتاب صوتی آثار از دیگر امکانات و بخش‌های این نرم افزار است.

همه حقوق این سایت برای مؤسسه فرهنگی هنری «کتاب‌یاران فناور» محفوظ است.