کتاب صوتی عادت‌هایی برای موفقیت
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی عادت‌هایی برای موفقیت

نویسنده: دنیل والتر
مترجم: مسعود هاشمی
گوینده: پیمان شیخی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی بیگانه
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی بیگانه

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی نخستین مرد
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی نخستین مرد

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی عادت‌های افراد موفق
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی عادت‌های افراد موفق

نویسنده: اولا آدیسا
مترجم: رضا عمادانی، امیر دانا
گوینده: مهدی افشاریان
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران

کتاب صوتی کلاغ سیاه و پسرک رنگرز
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی کلاغ سیاه و پسرک رنگرز

نویسنده: فاطمه به نژاد
گوینده: مینا گلپایگانی
ناشر صوتی: انتشارات نارون دانش
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران

کتاب صوتی روزت را پس بگیر
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی روزت را پس بگیر

نویسنده: دنیل والتر
مترجم: فرزانه قناعتی
گوینده: پیمان شیخی
ناشر صوتی: انتشارات اندیشه آگاه
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور

کتاب صوتی سنگی که رشد می‌کند
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی سنگی که رشد می‌کند

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

همه حقوق این سایت برای مؤسسه فرهنگی هنری «کتاب‌یاران جوان» محفوظ است. استفاده از محتوای سایت بدون کسب اجازه شرعا و قانونا جایز نیست و قابل پیگرد است.