نمایش صوتی پادشاه گلها
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

نمایش صوتی پادشاه گل ها (سه بعدی)

نویسنده: پویا صالحی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران
گویندگان: علی اصغر قره خانی، بابک بهروزی، مینا گلپایگانی، سپیده مالمیر
پانته آ یزدی، سورنا طاهری

کتاب صوتی کنترل وزن با قدرت کلمات
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی کنترل وزن با قدرت کلمات

نویسنده: کارن آر. کوئنیگ
مترجم: امیر دانا، امیرحسین فتوحی
گوینده: علیرضا مبین
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی انقلاب عادت های کوچک
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی انقلاب عادت های کوچک

نویسنده: دیمون زاهاریادس
مترجم: سمانه احمدزاده
گوینده: پیمان شیخی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی ذهن آگاهی به زبان ساده
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی ذهن آگاهی به زبان ساده

نویسنده: اولیویا تلفورد
مترجم: فرناز ولی زاده
گوینده: سپیده مالمیر
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی درمان شناختی رفتاری به زبان ساده
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی درمان شناختی رفتاری به زبان ساده

نویسنده: اولیویا تلفورد
مترجم: فرناز ولی زاده
گوینده: علی اصغر قره خانی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی رمز قهرمانی
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی رمز قهرمانی

نویسنده: ویلیام اچ. مک ریون
مترجم: علیرضا نظری انامق، سید تیمور سیدی اصل
گوینده: مهرداد معمارزاده
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی شیطان و دوشیزه پریم
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی شیطان و دوشیزه پریم

نویسنده: پائولو کوئیلو
مترجم: بهناز سلطانیه
گوینده: مریم رادپور
مجری طرح: موسسه کتابیاران

کتاب صوتی تاراس بولبا
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی تاراس بولبا

نویسنده: نیکلای گوگول
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
ناشر: انتشارات مجید
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران

کتاب صوتی کمان گیر
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی کمان گیر

نویسنده: پائولو کوئیلو
مترجم: سونیا سینگ
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه کتابیاران فناور

همه حقوق این سایت برای مؤسسه فرهنگی هنری «کتاب‌یاران جوان» محفوظ است. استفاده از محتوای سایت بدون کسب اجازه شرعا و قانونا جایز نیست و قابل پیگرد است.