کتاب صوتی حرف‌هایی که کاش می‌زدم
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی حرف‌هایی که کاش می‌زدم

نویسنده: کیتلین کلی
مترجم: نهال سهیلی فر
گوینده: مینا گلپایگانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی ژوناس یا هنرمند در حال کار
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی ژوناس یا هنرمند در حال کار

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی سارا گول
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی سارا گول

نویسنده: سهیلا نعمتی
گوینده: آزاده اکبری
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات نارون دانش

کتاب صوتی میزبان
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی میزبان

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی کافر یا روحی آشفته
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی کافر یا روحی آشفته

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی تمرکز از دست رفته
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی تمرکز از دست رفته

نویسنده: جوهن هری
مترجم: میلاد سبزه آرای لنگرودی، علیرضا نظری انامق
گوینده: آبتین ممدوح
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی گنگ‌ها
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی گنگ‌ها

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

کتاب صوتی مرگ شادمانه
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی مرگ شادمانه

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر: انتشارات مجید

کتاب صوتی برتری خفیف
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی برتری خفیف

نویسنده: جف اولسون
مترجم: شادبه بصیر
گوینده: ابوالفضل شاه بهرامی
ناشر صوتی: موسسه فرهنگی کتاب‌یاران فناور
ناشر: انتشارات اندیشه آگاه

کتاب صوتی زن خطاکار
اخبار فعالیت‌های مؤسسه
admin

کتاب صوتی زن خطاکار

نویسنده: آلبر کامو
مترجم: پرویز شهدی
گوینده: تایماز رضوانی
مجری طرح: موسسه فرهنگی کتابیاران
ناشر صوتی: انتشارات مجید

همه حقوق این سایت برای مؤسسه فرهنگی هنری «کتاب‌یاران جوان» محفوظ است. استفاده از محتوای سایت بدون کسب اجازه شرعا و قانونا جایز نیست و قابل پیگرد است.